Flere granbarkbiller i Oppland i fjor

Fylkesmannen koordinerer den årlige barkbilleovervåkningen som har foregått siden 70-tallet, og registrerte at barkbillebestanden økte i deler av Oppland etter en varm vår i 2017. 

Nord-Trøndelag og Oppland var de eneste fylkene med økte fangster fra 2016 til 2017. Etter en svært varm mai-måned i de nordlige og høyereliggende kommuner i Oppland (Ringebu, Nordre Land, Gausdal, Sør-Aurdal og Nord-Fron) vises en markert økning i billefangstene, mens de sydligste kommunene har en nedgang i fangstene sammenlignet med 2016.

Barkbilleutvikling i Oppland

Barkbilleutvikling i Oppland

 Granbarkbillen (Ips typographus L.) er den eneste insektarten i Norge som kan angripe og drepe levende grantrær i stort omfang. Under barkbilleutbruddet i Norge på 1970-tallet gikk det med gran til en verdi av rundt 2,3 milliarder kroner på Østlandet målt i dagens tømmerpriser.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utfører årlig registrering av barkbillebestandene i samarbeid med skogbruksmyndighetene i 13 fylker. Billene fanges i feller med feromondispensere som lokkemiddel - slik det er gjort siden 1979.

Generelt er nivået av barkbiller imidlertid middels høyt og kan raskt endre seg om vi får store vindfellinger og varme og tørre somre. Ved store vindfellinger bør angrepne trær ut av skogen så fort som mulig og før den nye billegenerasjonen forlater dem. Klekking av nye biller starter som regel i juli.

Les hele NIBIO-rapporten her :

Kontaktpersoner