Næringsutvikling

Fylkesmannen skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Fylkesmannen skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Planer og tiltak skal bidra til utvikling av landbruket

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre regional næringsstrategi for landbruket.

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Fylkesmannen forvalter midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler). Aktuelle søkere er organisasjoner, selskap og kommuner som skal utrede eller legge til rette for næringsutvikling. Tilskuddet skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket og dessuten utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Tiltak som gjelder utvikling av økologisk landbruk kan også få tilskudd fra UT-midlene. 

Fylkesmannen har også en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltningen av midler til rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Utsnitt av bilde fra matgilde på Brimi Fjellstue

Illustrasjon til næringsutvikling


28.05.2018

Fagdag om hyttenæring på Jønnhalt

Norsk Turistutvikling og Fylkesmannen i Oppland inviterer til fagdag mandag 11. juni  kl.10.00 på Jønnhalt Gjesteseter på Venabygdsfjellet i Ringebu. Temaet er en næringsmessig mulighet for grunneiere.


19.03.2018

Innspill til RBU 2019 -2022

Frist for å sende inn innspill til Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark og Oppland er 23. mars


23.02.2018

Oppland og Hedmark får felles bygdeutviklingsprogram

I løpet av året skal Fylkesmennene lage et felles Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Hedmark og Oppland etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. 


21.02.2018

Nytt Regionalt Bygdeutviklingsprogram skal snekres

Med 20 % av landets produktive jordbruksareal, 30 % av landets produktive skogareal og 40 % av den årlige avvirkningen av skog i Norge blir det nye fylket Innlandet Norges desidert største landbruksregion. Nå skal Regionalt bygdeutviklingsprogram for det nye fylket peke ut kursen for hvordan landbruket skal utvikles videre i Innlandet.


18.07.2017

Billingen Seterpensjonat og Brimi sæter roses

Landbruks- og matdepartementet (LMD) roser utviklinga på Billingen Seterpensjonat og Brimi sæter i en sommerserie i  samarbeid med HANEN. 


12.07.2017

Ekstra investeringsmidler til Opplandslandbruket

Oppland er tildelt 2,69 millioner kroner ekstra til investeringer i landbruket, da det er stor pågang på investeringsvirkemidler.  Til sammen er det tildelt 46 millioner til Oppland for 2017.


10.08.2016

Kan vinne 300.000 kroner

Fristen for å melde seg til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (tidl. Bygdeutviklingsprisen) er 22.august. Her bør det finnes gode Opplandsbedrifter.


14.03.2016

Fylkesmannen støtter Ungt Entreprenørskap

Tirsdag 15.mars går fylkesmessa for ungdomsbedrifter av stabelen i Lillehammer.  Fylkesmannen har støttet årets arbeid med kr.150.000 fra bygdeutviklingsmidlene.


22.01.2016

Folkefest i Berlin

I disse dager arrangeres Grüne Woche i Berlin. Fra Norge deltar 70 utstillere fra de tre regionene, Nord-Norge, Sørlandet og Oslo-regionen. Sørlige deler av Oppland hører her med til Oslo-regionen.


08.01.2016

Over 5 millioner kr bevilget til landbruksprosjekter i 2015

Fylkesmannen i Oppland bevilget i alt 5,3 millioner kr til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket i 2015. En lang rekke prosjekter innen landbruksbasert næringsutvikling fikk tilskudd.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Aktuelt

Stortingsmelding nr 9 (2011-2012) "Velkommen til bords"

Last ned regionalt BU-program 2014-2016 her:

 

 

 

 

 

Last ned Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2024 her: 

Forside rapport Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020

Forside rapport Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020