Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Husk søknadsfristen 15. oktober for regionale miljøtilskudd

Utsikt, Bødal i Gausdal
Utsikt, Bødal i Gausdal (Foto: Stig Horsberg, Fylkesmannen i Innlandet)

Nå er det snaut tre uker til fristen går ut for å søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland. Fordi den ordinære fristen er en søndag, blir siste frist for levering mandag 16. oktober. Les mer her om hvem som kan søke og hvordan du søker.