Hopp til innhold

Kulturlandskapet i Oppland

Oppland har et kulturlandskap som spenner fra de "brede bygder" på Hadeland og Toten til fjellbygdene nord og vest i fylket og aktive setergrender i snaufjellet. Det er hovedsakelig jordbruket som har skapt og forvalter dette landskapet. Oppland har rundt 20 % av landets freda landbruksbygninger og svært store arealer med innmarks- og utmarksbeite i aktiv bruk. Bygningsmiljø og beitelandskap er svært viktige kvaliteter for kulturarv, biologisk mangfold og opplevelser/friluftsliv.

Fylkesmannen har et spesielt ansvar for å følge opp kulturlandskapet Nordherad i Vågå, som er ett av 22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Norge (se lenke ovenfor)