Samling for skoleeiere og barnehagemyndighet

Dato:
14. november - 15. november
Sted:
Oppland
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Mer informasjon kommer.

Dato:
14. november - 15. november
Sted:
Oppland
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen