Kurs og konferanser

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2017
29. nov 48 Fylkesmannen i Oppland, IMDI, NAV Oppland, Oppland Fylkeskommune, Husbanken, Bufetat og UDI Fagsamling integrering Quality Strand Hotell, Gjøvik
21. nov - 22. nov 47 Fylkesmannen i Oppland Dialogkonferanse 21.-22.11.2017 Scandic Hafjell, Øyer
15. nov - 16. nov 46 Fylkesmannen i Oppland Beitebruksseminar og fagsamling om produksjonstilskudd/regionale miljøtilskudd Scandic Lillehammer Hotel
14. nov 46 Fylkesmannen i Oppland Fagdag på ny rammeplan Scandic Lillehammer
01. nov - 02. nov 44 Fylkesmannen i Oppland Kommunesamling 01.-02.11.17 Scandic Valdres, Fagernes
oktober 2017
31. okt - 02. nov 44 Fylkesmannen i Oppland Fagdager 2017 Scandic Lillehammer Hotel
31. okt - 01. nov 44 Fylkesmannen i Oppland ved oppvekst- og utdanningsavdelingen Samling for skole- og barnehageansvarlige Honne hotell og konferansesenter, Biri
25. okt 43 Fylkesmannen i Oppland Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging Scandic Lillehammer Hotell
25. okt 43 Fylkesmannen i Oppland Inspirasjonssamling for nyutdannede barnehagelærere Fylkesmannen i Oppland, Rosenlund Kontorbygg, Gudbrandsdalsvegen 186
24. okt - 25. okt 43 Fylkesmannen i Oppland Kontaktmøte beredskapskontakter Scandic Lillehammer Hotelll
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
29. nov Fagsamling integrering
21. nov - 22. nov Dialogkonferanse 21.-22.11.2017
15. nov - 16. nov Beitebruksseminar og fagsamling om produksjonstilskudd/regionale miljøtilskudd
14. nov Fagdag på ny rammeplan
01. nov - 02. nov Kommunesamling 01.-02.11.17
31. okt - 02. nov Fagdager 2017
31. okt - 01. nov Samling for skole- og barnehageansvarlige
25. okt Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging
25. okt Inspirasjonssamling for nyutdannede barnehagelærere
24. okt - 25. okt Kontaktmøte beredskapskontakter