Kurs og konferanser

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
januar 2018
24 jan - 17 okt 4 - 42 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland Læringsnettverk - Pasientsikkerhetsprogrammet Lillehammer
august 2018
21 aug 34 Hilde Jorunn Hoven /Thomas-Erik Smeby Kurs om avlingsskadeerstatning Fylkesmannen, Gudbrandsdalsvegen 186, Lillehammer
september 2018
10 sep 37 Bente Skrefsrud Fagdag i norsk - eksamen og vurdering Scandic Ringsaker
11 sep 37 Bente Skrefsrud Fagdag i matematikk - eksamen og vurdering Scandic Ringsaker
12 sep 37 Bente Skrefsrud Fagdag i engelsk - eksamen og vurdering Scandic Ringsaker
19 sep 38 Stig Horsberg Kommunesamling om "Spesielle miljøtiltak i jordbruket" Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, Lillehammer
27 sep 39 Tore Pedersen Fagdag om grunnforurensning og massehåndtering Fylkesmannen i Oppland
oktober 2018
16 okt 42 Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark Invitasjon til fagdag kvalifiseringsprogrammet Scandic Hamar
november 2018
14 nov - 15 nov 46 Oppvekst- og utdanningsavdelingen Samling for skoleeiere og barnehagemyndighet Oppland
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
24 jan - 17 okt Læringsnettverk - Pasientsikkerhetsprogrammet
21 aug Kurs om avlingsskadeerstatning
10 sep Fagdag i norsk - eksamen og vurdering
11 sep Fagdag i matematikk - eksamen og vurdering
12 sep Fagdag i engelsk - eksamen og vurdering
19 sep Kommunesamling om "Spesielle miljøtiltak i jordbruket"
27 sep Fagdag om grunnforurensning og massehåndtering
16 okt Invitasjon til fagdag kvalifiseringsprogrammet
14 nov - 15 nov Samling for skoleeiere og barnehagemyndighet