Fem kommuner får 925 000 kr i skjønnsmidler etter skogbrannberedskap

Mange kommuner i Oppland hadde ekstra utgifter i forbindelse med skogbrann/skogbrannberedskap i sommer på grunn av ekstrem tørke - fem kommuner får skjønnsmidler

Alle kommunene har hatt muligheter tilå søke om dekning av dokumenterte merutgifter

Fylkesmannen i Oppland har delt ut skjønnsmidler til fem kommuner i Oppland som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med sommerens skogbrannberedskap.

  • Vågå kommune:  95 000 kroner
  • Sel  kommune:  65 000 kroner
  • Ringebu: 220 000 kroner
  • Østre Toten: 150 000 kroner
  • Gran: 335 000 kroner.
  • Gjøvik: 60 000 kroner til ekstrautgifter for felles skogbrannovervåkning med fly