Taletrengte om framtida i Valdres

Det vakte munterhet da fylkesmann Sigurd Tremoen snakket om
Det vakte munterhet da fylkesmann Sigurd Tremoen snakket om "Valdres midt i Oppland" og viste hjertesymbolet foran valdrisene.

Regionmøter 2017: Utspill i Valdres om tilhørighet i det nye fylket Viken i stedet for Innlandet, fylkesmannens ønske om stadig å diskutere kommunestørrelse - og generelle framtidsutfordringer ga innlegg og replikker i fleng på Fylkesmannens regionmøte i Valdres (10.01.18).

Inger Torunn Klosbøle, ordfører i Nord-Aurdal og regionrådsleder fortalte om arbeidet med nettverksbygging som foregår nå for å utnytte at fylkene Hedmark og Oppland blir slått sammen. -Et stort fylke må gi sterke regioner, sa hun.

Et land - og kommuner - i endring
Fylkesmann Sigurd Tremoen nevnte mange utfordringer i sin innledning. Han fikk ros for sitt engasjement, men også tydelige meldinger fra de som var uenige i hans vurderinger. Fylkesmannen snakket om et Norge – og også kommunene – i endring; om å bygge gode kulturer for endring, om hvor viktig det er med god integrering, om hva et lavutslippssamfunn vil gi av muligheter, om den framtidige knallharde kampen om arbeidskraft og om strategisk bygging av innlandet som motvekt til Oslo.

Han unngikk heller ikke å komme inn på behovet for å bygge nye kommuner –og om å gi flere oppgaver til kommunene og slik styrke lokaldemokratiet. Kommunenes utfordringer endrer seg ikke – de tilpasser seg ikke en uendret kommunestruktur, sa fylkesmannen.

Kanskje heller Viken enn Innlandet?
Ordfører Eivind Brenna i Vestre Slidre var opptatt av utviklingen i Valdres og spurte: -Finnes det bedre alternativer enn å høre til Innlandet? Det burde vi ha utredet. Kanskje Viken hadde vært bedre? Der er der folk kjenner oss – bedre enn på Hamar – og det er der markedet vårt er.

Han kom også inn på kommunestruktur og sendte ballen tilbake til Fylkesmannen: -Jeg vet ikke hvordan vi skulle angripe det igjen nå. Her tror jeg Fylkesmannen må gå dypere inn i problemstillingene for å gi oss råd om hvordan vi kan gripe det an, sa Brenna.

Olav Nils Diserud, politiker i Nord-Aurdal, var imidlertid klar: -Jeg er 100 prosent enig med Fylkesmannen i at vi trenger én kommune i Valdres.

Heller hver for seg enn samlet?
Regionmøtet fant sted på den nyrenoverte barne- og ungdomsskolen i Vang og Vangshallen, og ordfører Vidar Eltun i Vang unnlot ikke å komme inn på hva en liten kommune kan få til: -Vi er i Vang! Og jeg er ikke sikker på at alt som har skjedd i Vang de siste årene hadde kommet til å ha skjedd om vi hadde vært en del av en «stor» Valdreskommune. Fra 1. januar 2019 har vi en felles fylkesmann for Hedmark og Oppland. Vil vi fortsatt da møtes i et regionmøte her i Valdres – eller møtes vi på Gjøvik i en region der? Regioner er viktig og avstander kommer vi ikke unna, sa Eltun.

Fylkesmann Sigurd Tremoen presiserte hva han mente med at kommunene burde se framover, og sa blant annet: -Jeg vet ikke hva som blir drivere for endringer framover; det kan bli kraftige endringer i økonomiske rammer og det vil bli kraftige endringer i demografien med mange flere eldre og færre til å jobbe. Derfor foreslår jeg: Se kommunen din om fem – ti år: Hvordan er det da med kompetanse og kapasitet? Jeg etterlyser ikke et vedtak om sammenslåing, men ber dere strategisk drøfte hvilken veg dere velger å gå.

Samarbeid gjør sterk
Regionrådsleder Inger Torunn Klosbøle tok fram at regionen har lykkes med Valdres kultur- og naturpark. -Det viser at graden av suksess henger sammen graden av samhandling og samarbeid, sa hun samtidig som uttrykte bekymring for det som skjer dersom den såkalte «maskinskatten» forsvinner i løpet av sju år. Hun kom også inn på «slektskapet» til Hallingdal.

Glem ikke arbeidet for privat sektor
Rådmann Øivind Langseth i Øystre Slidre tok fatt i en annen del av utfordringsbildet: -Jeg synes det er nyttig at fylkesmannen peker på hvor viktig det er med arbeidsplasser. Vi trenger også en privat sektor i framtida. Også her er store endringer. Nå må sitte oss ned igjen og spørre: Hva vil vi med privat sektor? Vi kan ikke risikere kun å bli et sted med mange offentlige arbeidstagere – med stadig høyere alder.

Det fulgte en rekke innlegg om rammevilkår for tilflytting og næringsutvikling, med temaer som veg- og bredbåndsutbygging, konkrete bedriftsetableringer og grønn økonomi som satsingsområde.

Erlend Eggen, politiker i Vang, syntes det var spennende å høre en visjonær fylkesmann, og sa: -Vi mangler en felles visjon for Valdres – vi har ikke noe felles bilde av Valdres om 20 år. Valdres har muligheter, men om det er Innlandet eller Viken som er framtida må vi finne ut av.

Kontaktpersoner

"FYLKESMANNENS MANGSLUNGNE VERKTØYKASSE"

Fagdelen av årets regionmøte i Valdres vise at Fylkesmannens «verktøykasse» for å jobbe sammen med kommunene til beste for innbyggerne er allsidig.

Beredskapsarbeidet i Valdres
Fylkesmannen har i mange år arbeidet tett med kommunene om planer og øvelser for at kommunene skal være forberedt på det uforutsette. Fortsatt er det noe å arbeide med, men det er enighet om at kommunene i Valdres har forbedret seg kraftig på dette områder. Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund og rådmann rådmann Øyvind Langseth orienterte om arbeidet.

Spesialundervisning i Valdres
Kommunene i Valdres bruker spesialundervisning på forskjellige måter. Gjennom deltagelse i «Valdresprosjektet» - der Fylkesmannen har en sentral rolle – er det satt fokus på dette. Seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Heidi Marie Kragerud, la fram erfaringer fra prosjektet, sammen med seksjonsleder i Statped, Heidi Enger og kommunalsjef i Vestre Slidre, Gunhild Røyne og rektor Janne Opheim

Landbruket i Valdres
Landbrukspolitikken er i endring, og på møtet var det orientering om regionreform med flytting av oppgaver, revidering RBU og tilskuddsforvaltning ved landbruksdirektør Bente Odlo. Flere var kritiske til det som skjer på dette politikkområdet. Fylkesmannens ansatte i Valdres, Guri Grønolen, snakket om Valdres’ muligheter. Å ha en egen medarbeider plassert lokalt på et slik felt er en fordel for regionen.

REGIONMØTER 2018

Tirsdag 9. januar:
Hadeland
Torbjørnrud Hotell, Jevnaker

Onsdag 10. januar:
Valdres
Vang barne- og ungdomsskule

Fredag 12. januar:
Gjøvikregionen
Quality Hotel Strand, Gjøvik

Tirsdag 16. januar
Lillehammerregionen
Clarion Collection Hotel Hammer, Lillehammer 

Torsdag 18. januar
Midt-Gudbrandsdal
Fefor Høyfjellshotell

Onsdag 24. januar
Nord-Gudbrandsdalen
Thor Hotel Otta