Hopp til innhold

"FYLKESMANNENS MANGSLUNGNE VERKTØYKASSE"

Fagdelen av årets regionmøte i Valdres vise at Fylkesmannens «verktøykasse» for å jobbe sammen med kommunene til beste for innbyggerne er allsidig.

Beredskapsarbeidet i Valdres
Fylkesmannen har i mange år arbeidet tett med kommunene om planer og øvelser for at kommunene skal være forberedt på det uforutsette. Fortsatt er det noe å arbeide med, men det er enighet om at kommunene i Valdres har forbedret seg kraftig på dette områder. Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund og rådmann rådmann Øyvind Langseth orienterte om arbeidet.

Spesialundervisning i Valdres
Kommunene i Valdres bruker spesialundervisning på forskjellige måter. Gjennom deltagelse i «Valdresprosjektet» - der Fylkesmannen har en sentral rolle – er det satt fokus på dette. Seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Heidi Marie Kragerud, la fram erfaringer fra prosjektet, sammen med seksjonsleder i Statped, Heidi Enger og kommunalsjef i Vestre Slidre, Gunhild Røyne og rektor Janne Opheim

Landbruket i Valdres
Landbrukspolitikken er i endring, og på møtet var det orientering om regionreform med flytting av oppgaver, revidering RBU og tilskuddsforvaltning ved landbruksdirektør Bente Odlo. Flere var kritiske til det som skjer på dette politikkområdet. Fylkesmannens ansatte i Valdres, Guri Grønolen, snakket om Valdres’ muligheter. Å ha en egen medarbeider plassert lokalt på et slik felt er en fordel for regionen.

REGIONMØTER 2018

Tirsdag 9. januar:
Hadeland
Torbjørnrud Hotell, Jevnaker

Onsdag 10. januar:
Valdres
Vang barne- og ungdomsskule

Fredag 12. januar:
Gjøvikregionen
Quality Hotel Strand, Gjøvik

Tirsdag 16. januar
Lillehammerregionen
Clarion Collection Hotel Hammer, Lillehammer 

Torsdag 18. januar
Midt-Gudbrandsdal
Fefor Høyfjellshotell

Onsdag 24. januar
Nord-Gudbrandsdalen
Thor Hotel Otta