Hopp til innhold

SITATET

Fylkesmann Sigurd Tremoen sa hvor viktig det er at Innlandet beholder alle de kommuner fylkene nå har og spurte om politikerne i Gjøvikregionen var opptatt av dette. Guri Bråten, ordfører i Østre Toten og regionrådsleder svarte:
«Hvis Hadeland går til Viken, blir det et stort tap for Innlandet og Gjøvikregionen».