100 000 kroner i skjønnsmidler til utbygging av nødsamband

Dovre kommune, i samarbeid Norsk Radio Relæ Liga har satt i gang arbeid med å oppgradere det gamle nødnettet til Politiet, og utvide det geografiske området ved å etablere flere basestasjoner

Arbeidet utføres av Sambandstjenesten Innlandet av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL). Dette er en samling radioamatører som legger ned utrolig mange gratis dugnadstimer for å etablere et heldekkende sambandsnett i Oppland og Hedmark. Nettet kan brukes ved kriser og katastrofer når det digitale nødnettet svikter. Det fungerer om både strøm og mobilnettet faller ut.

Prosjektet er helt i tråd med anbefaling fra offentlige myndigheter og redningstjeneste og er en viktig del av totalberedskapen i Innlandet. 

Kontaktpersoner