Byfolk mest skeptiske til fylkessammenslåing

Folk i distriktene i Hedmark og Oppland er mer positive til å slå sammen de to fylkene enn byfolk. Dette viser tall fra Medborgerundersøkelsen i innlandet som nylig ble lagt fram. - Det er interessant å merke seg at det er folk fra regionene nord i innlandet, øvre del av Gudbrandsdalen og Østerdalen, som er mest positive til sammenslåing, sier Ulla Higdem, en av forskerne bak undersøkelsen til forskning.no.

Ulla Higdem er også med i Tenketanken.

Undersøkelsen viser også at flere enn halvparten av folk i Oppland og Hedmark mener at dagens fylker har en riktig størrelse. Samtidig er et klart flertall enige i at en eventuell sammenslåing vil kunne fremme regionens økonomiske utvikling.

Undersøkelsen er utført av forskere ved høgskolene i Lillehammer og Hedmark og viser innlendingenes forhold til spørsmål om blant annet kommune- og fylkessammenslåing, sykehusstruktur, innlandsuniversitet, infrastrukturutbygging, identitet, tillit og politisk interesse. Undersøkelsen er full av interessante funn, men foreløpig presenteres kun noen smakebiter.

Folk i nordfylkene mest positive
Innbyggerne i de to fylkene mener at en sammenslåing vil forbedre mulighetene fylkene har til å hevde seg vis a vis andre regioner.

Undersøkelsen viser samtidig at folk er klar over mulige ulemper ved sammenslåing. For eksempel frykter de at avstanden mellom innbyggere og politikere kan øke. Videre at påvirkningsmuligheten for innbyggerne kan bli redusert, og at tjenestetilbudet blir svekket.

Befolkningen i byområdene er noe mer avmålte både med hensyn til potensialet for utvikling, men også til farene.