Statsbudsjettet 2018: Opplandsnyheter

Et fond på to millioner til vedlikehold av Snøheimvegen, Hjerkinn skytefelt miljøsaneres ferdig for 44,1 millioner, penger til flomsikring i Sel og Øyer prioriteres, nye og lengre tog på Gjøvikbanen – dette er noen av statsbudsjettsakene i Oppland. Les mer her.