Økt rammetilskudd til kommunene i 2018

Stortinget vedtok 18.desember 2017 rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2018.

Det ble gjort endringer i rammetilskuddet til kommunene, i fht regjeringens forslag (vist i grønt hefte 2018) på 161,8 mill kr, hvorav 3,8 mill kr tilfaller Opplandskommunene.

 

Endringene består av følgende momenter:

*Økt inntektsgrense - gratis kjernetid i barnehagene (24,8 mill kr)

*Økt satsing på skole- og helsestasjonsvirksomhet (100 mill kr)

*Økt satseing på opptrappingsplan for rus (75 mill kr)

*Økt satsing på frivilligsentraler (5 mill kr

*Redusert innbyggertilskudd pga endringer i skatteopplegget som gir økte skatteinntekter (-43 mill kr)

*Omfordeling i innbyggertilskuddet pga ny beregning av inntektsgarantiordningen og overgangsordning for kommuner som slår seg sammen

Fordelingen på kommunene i Oppland ser du her

Kontaktpersoner