Kommunene har søkt om vel 40 mill kr

 

Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal fungere som risikoavlastning for kommunene for å kunne jobbe med fornying og innovasjon. Midlene kan gis til prosjekter innen alle tjenesteområdene i kommunene. 

Søknadsoversikt

Kontaktpersoner