Kommunebilder 2017

Kommunebildene er et viktig element i dialogen mellom Fylkesmannen og kommunene i Oppland.

Fylkesmannen har i oppdrag å løse flere oppgaver på vegne av nasjonale myndigheter. Mye av oppdraget som er gitt, innebærer tilsyn, kontroll, rådgivning og veiledning. For å løse oppgavene best mulig forutsettes det at Fylkesmannen har oversikt over situasjonen i den enkelte kommune. Det er nyttig for oss å systematisere kunnskapen vi får om kommunene. Vårt håp er at det kan være til nytte også for kommunenes administrasjon og politikere.

Kommunebildene gjengir Fylkesmannens inntrykk av kommunene i vårt fylke og gir et bilde av nåsituasjonen innenfor ulike tjenesteområder. Det er viktig å understreke at kommunebildet ikke gir en fullstendig oversikt over Fylkesmannens bilde av kommunen, men har fokus på noen forhold hvor kommunen har et handlingsrom eller et utviklingspotensial som det er viktig å ha dialog om. Utfordringene må løses lokalt i kommunene, og det ønsker Fylkesmannen å bidra til.

Kommunebildene inneholder to deler – en overordnet del med en beskrivelse av Fylkesmannens forventninger innenfor ulike fagområder, med utgangspunkt i statlig politikk.:

Den andre delen er rettet mot den enkelte kommune og tar for seg de samme fagområdene som overordnet del. På de enkelte fagområdet har vi løftet fram noen punkter som vi ønsker dialog med kommunene om framover.  Klikk på kommunenavnet  for å se kommunebildet :

Lillehammer

Lillehammer

Gjøvik

Gjøvik

Dovre

Dovre

Lesja

Lesja

Skjåk

Skjåk

Lom

Lom

Vågå

Vågå

Nord-Fron

Nord-Fron

Sel

Sel

Sør-Fron

Sør-Fron

Ringebu

Ringebu

Øyer

Øyer

Gausdal

Gausdal

Østre Toten

Østre Toten

Vestre Toten

Vestre Toten

Jevnaker

Jevnaker

Lunner

Lunner

Gran

Gran

Søndre Land

Søndre Land

Nordre Land

Nordre Land

Sør-Aurdal

Sør-Aurdal

Etnedal

Etnedal

Nord-Aurdal

Nord-Aurdal

Vestre Slidre

Vestre Slidre

Øystre Slidre

Øystre Slidre

Vang

Vang

   

Kontaktpersoner