Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


19.10.2018

- Vi må være nysgjerrige på hverandre

Hvordan kan nye Innlandet ta en ledende posisjon i landet? Regionreformen var ett av hovedtemaene på KS høstkonferanse denne uka.


18.10.2018

Skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekter 2019

Fylkesmannen har holdt tilbake 13 mill. kr av skjønnsmidlene for 2019 til innovasjons- og fornyingsprosjekter. Skjønnsmidlene skal gi kommunene mulighet til å prioritere nytenkning og utvikling.


12.10.2018

Inhabil i lovlighetskontroll av kommunedelplan E6

Fylkesmannen oversender kravet om lovlighetskontroll av kommunedelplan E6 Vingrom - Ensby til departementet og ber om at det oppnevnes settefylkesmann. 


08.10.2018

Statsbudsjettet for 2019 - kommunene får samme handlingsrom som i 2018

Regjeringen legger i dag fram forslag til Statsbudsjett for 2019. Regjeringen legger opp til en økning i kommunesektorens frie inntekter på 2,6 mrd. kr. Hele økningen går til kommunene. Dette skyldes at fylkeskommunene vil få noe reduserte demografikostnader som følge av nedgang i aldersgruppen 16-19 år


12.07.2018

Raufoss Næringspark ønsker seg ny kommunegrense

Raufoss Næringspark har søkt om grensejustering av kommunegrensen mellom Vestre Toten og Gjøvik. Næringsparken, som ligger i begge kommuner, ønsker å forholde seg til en kommune, ikke to, slik de gjør i dag. 


05.07.2018

Statsbudsjettet for 2019

Statsbudsjettet for 2019 legges fram 8.oktober 2018. 


04.06.2018

Dialog om kommunenes framtid

Regjeringens forslag til inntektssystem for kommunene granskes med argusøyne av de i som steller med kommuneøkonomi. På det årlige møtet som Fylkesmannen og KS arrangerer om temaet, er kommunene flittig til å gi ros – og ris.


28.05.2018

ROBEK-kontroll av kommunebudsjettene

Fylkesmannen har kontrollert alle kommunenes budsjetter for 2018 og økonomiplaner for 2018 -2021 i forhold til kommunelovens bestemmelser (§ 60) om ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll).  


28.02.2018

Vil ha flere kommuner til Innlandet

- Flere kommuner i randsonen bør vurderes ved grensejustering.
- Naturlig med Jevnaker til Viken.
- Lunner og Gran hører sammen, bør utredes videre.


25.01.2018

Møter med «fylkesmanns-lærlingen»

Regionmøter 2018: Han kaller seg «fylkesmannslærling» for tida, Knut Storberget, som fra 1.1.2019 er fylkesmann for Hedmark og Oppland. Storberget, kjent som mangeårig justisminister og stortingsrepresentant for Hedmark, har de siste ukene møtt 200 opplendinger.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel