Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


12.07.2018

Raufoss Næringspark ønsker seg ny kommunegrense

Raufoss Næringspark har søkt om grensejustering av kommunegrensen mellom Vestre Toten og Gjøvik. Næringsparken, som ligger i begge kommuner, ønsker å forholde seg til en kommune, ikke to, slik de gjør i dag. 


05.07.2018

Statsbudsjettet for 2019

Statsbudsjettet for 2019 legges fram 8.oktober 2018. 


04.06.2018

Dialog om kommunenes framtid

Regjeringens forslag til inntektssystem for kommunene granskes med argusøyne av de i som steller med kommuneøkonomi. På det årlige møtet som Fylkesmannen og KS arrangerer om temaet, er kommunene flittig til å gi ros – og ris.


28.05.2018

ROBEK-kontroll av kommunebudsjettene

Fylkesmannen har kontrollert alle kommunenes budsjetter for 2018 og økonomiplaner for 2018 -2021 i forhold til kommunelovens bestemmelser (§ 60) om ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll).  


28.02.2018

Vil ha flere kommuner til Innlandet

- Flere kommuner i randsonen bør vurderes ved grensejustering.
- Naturlig med Jevnaker til Viken.
- Lunner og Gran hører sammen, bør utredes videre.


25.01.2018

Møter med «fylkesmanns-lærlingen»

Regionmøter 2018: Han kaller seg «fylkesmannslærling» for tida, Knut Storberget, som fra 1.1.2019 er fylkesmann for Hedmark og Oppland. Storberget, kjent som mangeårig justisminister og stortingsrepresentant for Hedmark, har de siste ukene møtt 200 opplendinger.


25.01.2018

Regionen må møte framtida samlet

Regionmøter 2018: Nord-Gudbrandsdalen tok fylkesmannens utfordring: Kommunepolitikere og -byråkrater snakket ut om vegen framover og tenkte høyt om hvordan de skal finne løsninger på framtidas problemer uten at de går på tvers av folkeviljen om ikke å slå sammen kommuner.


19.01.2018

Blir handlingsrommet utnyttet?

Regionmøter 2018: Det var flere «skreddersydde» fagdialoger om læringsmiljø, miljø og plan for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron på regionmøtet (18.01.2018). Men også det overordnede forholdet mellom kommunene og Fylkesmannen ble tema.


17.01.2018

Kommunehverdag med økonomi og plan

Regionmøter 2018: En krevende kommunehverdag – og da spesielt knyttet til økonomi og planarbeid – var sentrale temaer på møtet mellom Fylkesmannen og Lillehammer, Øyer og Gausdal (16.01.2018).


12.01.2018

Bekymring for at Gjøvikregionen ikke får sitt

Regionmøter 2018: Mye av tida på Fylkesmannens regionmøte for Gjøvikregionen (12.01.2018) gikk med til konkrete saker som læringsmiljø, tilsyn og arealforvaltning. Utvikling av Mjøsbyen som motvekt til veksten i Oslo ble også tema.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel