Tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger

Kommunene har nå mulighet til å søke om tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger. 

Hovedmålet for programmet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.

Samarbeidsprosjekter som er med i Nasjonalt program for velferdsteknologi vil bli prioritert. For nye søknader vil prosjekter med samarbeid mellom flere kommuner bli prioritert.


Se ellers kriterier og søknadsinformasjon i vedlagt lenke

Søknadsfrist 1.2.2019