"Søknadsverksted"

Informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som Sosial- og helseavdelingen forvalter.

Fylkesmannen i Oppland inviterer til, «søknadsverksted», i Statens hus på Lillehammer, torsdag 17.01.2019 klokken 10.00 til ca. kl. 14.00 møtet blir på Statens hus Lillehammer. De som ønsker å delta på videokonferanse send e-post til Heidi Fæste. Vi ønsker maksimum 3 deltager pr. kommune. Dere bes om å koordinere deltagelse fra den enkelte kommune selv.

Målgruppen for møtet er kommunens ledelse, inkludert Nav, eller de som kommunen delegerer ansvaret til, for oppfølgingen av de ulike tilskuddsordningene.

Hensikten med møtet er å gi informasjon om de ulike tilskuddsordningene, og råd og veiledning om søknad og rapportering for disse.

Søknadsfristen for de fleste ordningene er 1. februar 2019. Unntakene er tilskudd til innovasjon og kompetanse og midler gitt på folkehelseområdet. Informasjon om dette legges fortløpende ut på våre hjemmesider.

Program for «søknadsverksted» hos fylkesmannen 17.01.2018.

10.00 – 10.15 Åpning ved avdelingsdirektør Arne Throndsen

10.15 – 11.00 Kompetanse- og innovasjonstilskudd (Helsedirektoratet). Opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering (helsedirektoratet) v/ Helene Dypdal

11.00 – 11.15 pause 

11.15 – 11.45 Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret, samt videreføring av boligsosiale prosjekter og barnefattigdoms prosjekter (Arbeids- og velferdsdirektoratet) v/ Tone Huuse Svesengen

11.45 – 12.00 Psykologer i helse- og omsorgstjenestene (Helsedirektoratet) v/ Heidi Fæste 

12.00 – 12.45 Lunsj 

12.45 -  13.00 Informasjon om tilskuddsordninger på folkehelseområdet v/ Guri Rudi 

13.00 – 13.45 Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov (helsedirektoratet) og Kommunalt rusarbeid (helsedirektoratet) v/ Heidi Fæste 

13.45 – 14.00 avslutning/spørsmål

                  

 

 

Påmeldingsliste

FornavnEtternavnKommuneStilling
BjørnarEidsvikVestre Toten kommuneHelsesjef
HegeLorentzenDovreHelse- og rehabiliteringsleder
TommyNilssonGjøvik og Land barneverntjenesteRådgiver kvalitetsutvikling og internkontroll
Hege KilliGjøvik og Land barneverntjenesteRådgiver fagutvikling
Siv AnitaSkogenVestre Toten kommuneKompetanse og utviklingskonsulent
AstridFykseØstre Totenrådgiver barn og unge
MargaretaFlorin MæhlumNAV Lillehammer - Gausdalkvalitetskoordinator
Anne MaritÅslundØstre Toten kommuneFag- og kvalitetsutvikler
BjørnRessetGausdal kommuneRådgiver