Pasienter skal ikke betale for private tilleggstjenester hos legen

Logo Helsedirektoratet
Logo Helsedirektoratet (Foto: Helsedirektoratet / Helsedirektoratet)

Helsedirektoratet har vurdert fastlegers og avtalespesialisters praksis med å ta gebyr for tilleggstjenester utover den finansieringen de får fra det offentlige.

 

Helsedirektoratet presiserer reglene for pasientbetaling. Pasienter skal ikke betale noe annet enn fastsatte egenandeler/egenbetalinger når de skal til lege eller andre behandlere i den offentlige helsetjenesten. Dette gjelder for eksempel gebyr for timebestilling per sms eller via Internett, og pasientbetaling for andre typer tjenester som ikke er regulert i avtale med det offentlige. Behandleren kan heller ikke pålegge pasienten å kommunisere på bestemte måter som  f.eks kun via digitale kanaler.

Se uttalesen fra Helsedirektoratet her

Kontaktpersoner

Lenker