Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjeneste.
Helsedirektoratet tilbyr i samarbeid med KS et skreddersydd lederutdanning primært til  enhets- og  virksomhetsledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene og  tannhelsetjenesten  i kommunene.
Utdanningen gir 30 studiepoeng og har blant annet fokus på innovasjon og endringsledelse.

Søknadsfrist: 15 april 2018

Ledere i helse- og omsorgstjenester i kommunene og tannhelsetjenesten i fylkeskommunenen kan nå søke studieplass til nye klasser fra høsten 2018.

Søk plass på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten her

 

 

Kontaktpersoner