IPLOS-konferanse gjennomført

Fylkesmannen i Hedmark og Oppland inviterte til IPLOS konferanse 30.05.2018 for blant annet å  presentere  IPLOS tall fra fylkene. Ringebu kommune v/ Britt Åse Høyesveen og Ingrid Kjos Braastad  hadde et innlegg på hvordan de benyttet IPLOS rapporteringen til  å planlegge helsetjenestene i kommunen.

Målgruppen var ansatte i kommunene som har ansvar for IPLOS registrering, planleggere,  ledere og politikere.

IPLOS er betegnelsen på et sentralt helseregister med data som på en standardisert måte skal beskrive bistandsbehov til personer som søker om eller mottar pleie- og omsorgstjenester, og hvilke tjenester kommunen gir. Formålet med IPLOS-registeret er å gi statlige myndigheter, kommunene og allmennheten kunnskap om utviklingen i pleie- og omsorgssektoren.

Datagrunnlaget for IPLOS-registeret legges ved at kommunene bruker en standardmetode for systematisert standardinformasjon basert på individopplysninger om søkere og mottakere av kommunale sosial- og helsetjenester (pleie- og omsorgstjenester). Lokale registre sendes inn til sentralt register i Statistisk Sentralbyrå.

Opplysninger som registreres er blant annet kjønn, alder, sivilstand , bolig, diagnose, hva som trengs av assistanse og hjelp, om pårørende hjelper, om personen har vært hos lege eller tannlege siste året, hvilke kommunale tjenester personen mottar og i hvilket omfang og om det foreligger individuell plan.