Påmeldingen til Maihaugenkonferansen 8. og 9. mai 2018 er nå åpnet

Programmet for Maihaugenkonferansen begynner å ta form. Tema på årets konferanse er It`s up to You(th) – mangfold gir muligheter. Leo Ajkic vil lede oss gjennom de to dagene. Meld deg på - her er det først til mølla

Maihaugenkonferansen er en samlende arena for deg som har ansvar og roller på integreringsfeltet. Konferansens mål er å bidra til økt fokus på resultater og strategier for bedre integrering av innvandrere og flyktninger. Hovedfokus på årets konferanse vil være unge, utdanning og arbeidsliv.

Målgruppene er offentlig ansatte inkl. ordførere, rådmenn, tjenesteledere, programrådgivere, flyktningkonsulenter, BUF-etat, helse- og omsorg og barnevernets personell, NAV, politiet, fylkesmannsembetene, VOX, UDI, ansatte fra asylmottak og omsorgssentra, frivillige organisasjoner og politiske nivåer, høgskoler, forskningsmiljøer, arbeidsgivere m.fl.

Konferanseavgift:

- kr 2.400 - ved påmelding før 08.03.2018
- kr 2.900 - ved påmelding etter 08.03.2018
- kr 1.600,- for deltakelse bare 1 dag

Påmeldingsfrist: onsdag 4. april 2018 - Påmeldingen er bindende.
Avmelding etter 16. april 2018 vil bli fakturert. 

OBS! Det er begrenset antall plasser.

Hotellinformasjon:
Det er reservert en del rom ved tre av hotellene i Lillehammer fra 8. til 9. mai. Det er også reservt noen rom fra 7. til 8. mai for de som trenger ekstra overnatting.

Deltakerne må selv booke rom på ønsket hotell. Klikk på hotellinken nedenfor.
Romprisen er garantert fram til 1. april, hvis ledig. Det vil fortsatt være mulig å booke rom etter denne datoen, hvis ledig, men da kan vi ikke garantere prisen. 

Meld deg på ved å trykke på påmeldingsknappen til høyre

Program/Påmelding