Hopp til innhold

Konferansens formål

  • Bidra til økt fokus på resultater og strategier for bedre integrering av flyktninger og innvandrere
  • Synliggjøre tiltak og erfaringer som kan inspirere til diskusjon og innsats blant deltakerne
  • belyse nødvendigheten av samspill og samhandling på integreringsfeltet

Målgruppe
Kommuneledere, tjenesteledere, NAV, programrådgivere, flyktningkonsulenter, fylkesmannsembetene, omsorgspersonell, barnevernspersonell, Politiet, VOX. UDI, Bufetat, ansatte i barnehage- og skolesektor, asylmottak og omsorgssentra, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner, politiske partier, høgskoler, forskningsmiljøer, m.fl.