LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. For leger er det kommet et nytt utdanningsløp som erstatter den gamle turnusordningen.

I 2017 startet avviklingen av den norske turnustjenesten for leger, og samtidig begynte overgangen til en helt ny spesialistutdanning. Den nye spesialistutdanningen er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter, til liks med turnustjeneste, tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Leger som var tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste etter gammel ordning. De har anledning til å gjennomføre og få godkjent turnus etter den gamle ordningen fram til 1. mars 2019.

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Fylkesmannen i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Fylkesmannen i Troms, Hordaland og Oslo og Akershus har hovedansvaret for å skaffe nok turnusplasser i sin region (Nord-Norge, Vestlandet og Austlandet). 

Kurs hos Fylkesmannen

Fylkesmannen tilbyr gruppeveiledning og kurs for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

 • Kurs i offentlig helsearbeid
 • Kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS1)
 • Grupperettleiing av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
 • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
 • Opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Fylkesmannen refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer

Evaluering av turnustjenesten i kommunehelsetjenesten og sykehus.

Den 15. februar og 15. august hvert år skjer et skifte av turnuskandidater, fysioterapeuter og leger, i sykehus og i kommunehelsetjenesten.
Fylkesmannen oppfordrer alle kandidater ved slutten av sin tjenestetid å fylle ut evalueringsskjema og sender det til
Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 Lillehammer.

Evalueringsskjema finner du her:

Skjema for medisinske kandidater i kommunehelsetjenesten

Skjema for fysioterapeutkandidater i kommunehelsetjenesten

Skjema for fysioterapeutkandidater i sykehus/institusjon


05.06.2018

Frå turnus til LIS1

Frå september 2018 vil første kull med legar i spesialisering del 1 (LIS1) starte i kommunane. Det nye utdanningsløpet erstattar ordninga med turnuslegar.


13.04.2015

Turnusseminar våren 2015

Turnusseminar våren 2015 - innlegg


06.11.2014

Turnusseminaret høsten 2014

Turnusseminaret høsten 2014 - Innlegg


08.04.2014

Turnusseminaret våren 2014 - Presentasjoner

Presentasjoner fra turnusseminaret 1.-2. april 2014.Aktuelt

Reiseregning

Det er viktig at reiseregninger blir rett utfylt, her kommer derfor noen tips:

 • Fyll inn fullstendig navn, adresse, postnr, poststed
 • Fyll inn skattekommune
 • Fyll inn fødselsnr. 11 siffer
 • Fyll inn bankkontonummer
 • Fyll inn både dato og kl. slett for utreise og retur
 • Fyll inn reiseårsak
 • Fyll inn feltet overført fra baksiden (beløp)
 • Fyll inn reisespesifikasjon på baksiden av skjemaet, alle reisedata som km, tidspunkt, avreisested, osv.
 • Skriv inn eventuelle passasjerer i merknader helt nederst på arket sin bakside.
 • Fyll inn skyssmiddel
 • Fyll inn eventuelt passasjertillegg
 • Og ikke minst underskrift nederst på arket sin fremside!

Satser på kilometer- og kostgodtgjørelse fra 1. janar 2013:  
Kilometergodtgjørelse kr 4,05
Passasjertillegg kr 1,00
Husk navn på passasjer
Kostgodtgjørelse 5-9 timer kr 195,-
Kostgodtgjørelse 9-12 timer kr 300,-
Kostgodtgjørelse over 12 timer kr 495,-
Kostgodtgjørelse pr. døgn v/overnatting kr 670,-
Trekk av frokost kr 67,-
Trekk av lunsj kr 268,- ved overnattingsreiser, kr 195,- ved dagreiser
Trekk av middag kr 335,-