Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


16.08.2018

Lovendring - helsepersonells meldeplikt til barneverntjenesten

Helsepersonell har plikt til å gi opplysninger til barnverntjenesten i kommunen både av eget tiltak og når de får pålegg om det. Loven er nå endret slik at helsepersonells ansvar er tydeligere.


16.08.2018

Krisekonferansen 2018


09.08.2018

2. utlysning psykolog i kommunene

Fylkesmannen i Oppland har på vegne av Helsedirektoratet delt ut 7 190 000 kroner til kommunene i Oppland, 18 kommuner har så langt fått midler i 2018.


08.08.2018

Svikt i tjenester til personer med samtidig rusmiddelmisbruk og psykisk lidelse.

Hjelp til personer med rusproblemer og psykisk lidelse utfordrer stadig kommunene. I 2017 og 2018 gjennomførte Fylkesmannen tilsyn på dette feltet i fem kommuner – nemlig Nord-Fron, Nord-Aurdal, Sel, Lunner og Nordre Land. Alle har forbedringspotensial.


08.08.2018

Blogg: Eldrebølgen utfordrer kommunene

Antallet eldre i Norge øker kraftig – og Oppland ligger i front. 14 prosent av innbyggerne er over 70 år allerede nå. Dette var tema for en blogg du kan lese her.


18.07.2018

Stor nedgang i forekomst av HPV

Ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at det fem år etter innføring av HPV vaksine, er en stor nedgang i forekomst av HPV.


13.07.2018

Felles løft for økt dekning av influensavaksine blant helsepersonell

Vaksinasjonsdekningen for influensa blant helsepersonell som arbeider med pasienter må øke betydelig.


13.07.2018

Fagdag smittevern og hygiene

Fylkesmannen i Oppland i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark og Sykehuset Innlandet HF inviterer til fagdag om smittevern og hygiene. Fagdagen er 13. september på Honne konferansesenter på Biri. 


06.07.2018

Tildelinger 2018 - kompetanse-, innovasjons- og rehabiliteringsmidler helse og omsorg

Fylkesmannen har i 2018  tildelt  21,9 millioner til kompetanse-, innovasjons-  og rehabiliteringsmidler til  kommuner i Oppland


06.07.2018

Halvparten av kommunene rapporterer tvangsbruk i omsorgstjenesten

Tvangsbruk kan sies å være relevant for å vurdere om frihet fra tortur, straff og nedverdigende behandlinger oppfylt. Bruk av tvang kan ha ulike årsaker og forskjellige rettslige hjemler, og bruken representerer ikke brudd på menneskerettighetene til brukere av omsorgstjenester i seg selv.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel