Tros- og livssynssamfunn

Fylkesmannen registrerer tros- og livssynssamfunn, behandler krav om tilskudd, godkjenner nye forstandere og ser til at tros- og livssynssamfunnenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter. Fylkesmannen er klageinstans for saker som gjelder kommunenes tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

Den digitale løsningen "Tros- og livssynssamfunn" gir innsyn i opplysninger om livs- og trossamfunn som har søkt om statstilskudd. Den digitale løsningen er ny, og blir tatt i bruk i alle fylker i løpet av 2018.

Du får tilgang til systemet ved å klikke på "Oversikt over tros- og livssynssamfunn" på høyre side i skjermbildet. Ved å klikke på det enkelte trossamfunnet får du opp kontaktopplysninger, registreringsdato dersom det er registrert, navn på godkjente forstandere, eventuell vigselsmyndighet, utbetalt statstilskudd osv. Du får opp tilsvarende opplysninger ved å søke på livssynssamfunnene. Du kan også sammenstille informasjon ved å bruke søkefeltene.

Fristen for å sette fram krav om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars. 

Har du spørsmål om tros- og livssynssamfunn, kan du henvende deg til Fylkesmannen i fylket der trossamfunnet er registrert.

Vis mer


10.01.2017

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke må kreve tilskudd før 1. mars

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Fylkesmannen om statlig og kommunalt tilskudd er 1. mars hvert år. Fristen kan ikke fravikes


27.01.2016

Tilskudd til tros- og livsynssamfunn

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Fylkesmannen om statlig og kommunalt tilskudd for 2016 er 10. mars 2016. Fristen kan ikke fravikes


17.02.2015

Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2015

Fylkesmannen i Oppland behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn. Brev er sendt ut til alle tros- og livssynssamfunnen i Oppland og fristen for å sende in krav er 13. mars.


23.01.2015

Nesten 1,2 millioner kroner betalt ut til tros- og livssynssamfunn i Oppland

Det er registrert 21 tros- og livssynssamfunn i Oppland med et samlet medlemstall på 2601. Satsen pr. medlem var i 2014 kr. 449


25.09.2014

Fylkesmannen hilste jubilanten

Hamar bispedømme er 150 år. Det ble markert onsdag. Da ble også boka “Hamar bispedømme i 150 år” lansert. Blant gratulantene var fylkesmann Kristin Hille Valla. Hun la vekt på kirkens utvikling i spenningsfeltet mellom forankring og forandring.


29.10.2012

Tros- og livssynssamfunnene i Oppland fikk til sammen 880 444 kr i statstilskudd i 2011

Dette er en liten økning fra forrige år da det ble betalt ut kr 772 023 kroner. Det er registrert 20 tros- og livssynssamfunn i Oppland med et samlet medlemstall på 2137