Flere skilte seg i 2017

Det var en liten oppgang i antall skilsmisser i Oppland i 2017. Antall separasjoner gikk ned.

I Oppland var det 344 skilsmisser og samme antall separasjoner i 2017. Skilsmissetallene har vært nokså stabile de siste årene. I 2016 var det 326 skilsmisser og 388 separasjoner i vårt fylke. I 2015 ble 318 ektepar skilt, 386 ble separert.

Kontaktpersoner