Integrering, asylsøkere og flyktninger

Mange aktører er involvert i arbeidet med flyktninger og asylsøkere. Det kan være vanskelig å få oversikt over hvem som har ansvar for ulike oppgaver, hvilke krav som stilles og hvilke tilskudd og støtteordninger som gjelder. På denne siden har vi samlet informasjon og aktuelle lenker fra ulike etater og aktører som kan tenkes å være nyttige for kommunene. Vi vil oppdatere informasjon og lenker etterhvert som vi høster erfaring.


10.10.2017

Fagsamling integrering

Fylkesmannen i Oppland, IMDI, NAV Oppland, Oppland Fylkeskommune, UDI, Husbanken og Bufetat inviterer til felles fag- og erfaringssamling innen område integrering i Oppland.

 


02.06.2017

Fylkesmannen skal betale for tolk

I tilsyn med introduksjonsordningen er det Fylkesmannen som skal dekke utgifter til tolk. Det slår IMDi fast.


13.01.2017

IMDi anmoder kommunene i Oppland om å bosette 555 flyktninger i 2017

Anmodningen om bosetting av flyktninger ble sendt samtlige kommuner den 10. oktober. I 2016 vedtok kommunene i Oppland å bosette 707 flyktninger.


11.07.2016

11 kommuner i Oppland har fått tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Fylkesmannen har tildelt totalt 400 000 kroner. Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. Denne gruppen er også overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter. 


22.06.2016

Fagdag om radikalisering

Høgskolen i Lillehammer arrangerer onsdag 12. oktober en fagdag om radikalisering. Hit kommer flere kjente samfunnsdebattanter og fagpersoner for å snakke om temaet og sette søkelys på det viktige arbeidet med å fremme inkludering og motvirke utenforskap.


14.03.2016

Flyktningarbeid langs tre akser

I de siste tre månedene av 2015 sto flyktningsituasjonen øverst på agendaen for mange i Norge; myndigheter, organisasjoner og privatpersoner. Hos Fylkesmannen i Oppland fulgte det tre spor.


10.03.2016

10.000 nye mottaksplasser utlyst: -Kommunenes store sjanse

Utlendingsdirektoratet har denne uka utlyst drift av inntil 10 000 nye asylmottaksplasser i Norge. –Dette kan være kommunenes store sjanse, mener fylkesmann Sigurd Tremoen og gir tre gode grunner til at kommunene selv bør drive mottak; 1) Statlig finansierte arbeidsplasser, 2) bedre integrering og 3) viktig samfunnsoppgave.


26.01.2016

Bosetting: Mange Opplandskommuner stadig i tenkeboksen

Kommunene i Oppland har pr nå vedtatt å bosette om lag 600 flyktninger i år. Av disse er ca. 60 enslige mindreårige. Åtte kommuner har gjort vedtak i samsvar med IMDis siste oppfordring, mens de øvrige 18 enten har vedtatt færre enn IMDi har bedt om eller ikke gjort vedtak.


13.01.2016

Gudbrandsdal får 2,5 mill. i «flyktninghjelp»

Fylkesmannen i Oppland har bevilget drøyt 2,5 mill. til seks forskjellige prosjekter til flyktninger og kommunenes utfordringer i den forbindelse i Gudbrandsdalen. Gudbrandsdølene får dermed mer enn halvparten av «flyktningepotten» i fylket.


13.01.2016

590.000 kr. til integrering i Valdres

Det er bare Vestre Slidre og Vang av Valdreskommunene som er gitt penger til prosjekter til flyktninger og de utfordringene kommunene står overfor i den forbindelse av Fylkesmannen i Oppland.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel