Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


15.08.2018

Kongefamilien til Maihaugen

Mandag 27. august skjer åpningen av Dronningens barndomshjem, som er flyttet fra Vinderen i Oslo og satt opp igjen i Boligfeltet på Maihaugen. Åpningen er et privat arrangement for inviterte gjester, mens huset åpnes for publikum 29. august.


12.07.2018

Kongens fortjenstmedalje tildelt Øystein Ulen, Sel

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Sigurd Tremoen torsdag 12. juli i forbindelse med Dansefestivalen på Sel.


29.04.2018

Nye nordmenns store dag

Det var den store dagen for «nye nordmenn». Den offentlige statsborgerseremonien har kultur og taler, mat og sang – men det som først og fremst utpeker seg er gleden over samværet; praten folk imellom, fotograferingen av hverandre eller selfiene foran det norske flagget.


23.04.2018

Avdekket flere brudd på introduksjonsloven

I 2017 gjennomførte Fylkesmannen i Oppland tilsyn etter introduksjonsloven med to kommuner. I begge kommuner ble det avdekket lovbrudd.


19.01.2018

Betydelig nedgang i utbetaling til fri rettshjelp

Fylkesmannen betalte i 2017 ut nærmere fire millioner kroner til advokter og tolker under ordningen fri rettshjelp. Dette er nærmere 1,8 millioner mindre enn i 2016.


12.01.2018

Flere skilte seg i 2017

Det var en liten oppgang i antall skilsmisser i Oppland i 2017. Antall separasjoner gikk ned.


29.11.2017

- Å forebygge sosial ulikhet er viktig for å få til god integrering-

Dette var budskapet til Sylo Taraku da han i dag innledet på en fag- og erfaringssamling på Gjøvik. Han sa videre "at for å få dette til trengs det kompetanse og kvalifisering" Tema var integrering og ca 100 deltakere fra kommunene i Oppland og statlige etater deltok


24.11.2017

Samarbeid om integrering

Integreringsforum Oppland har signert samarbeidsavtale. Integreringsforum er et tverrsektorielt nettverk hvor utfordringer og muligheter knyttet til integrerings- og inkluderingsarbeidet i Oppland diskuteres.


20.11.2017

Kommunene overtar ansvaret for borgerlige vigsler

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overføres til kommunene fra 1. januar 2018.


03.11.2017

Kongens fortjenstmedalje tildelt Bjørn Bjørneng, Dokka

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med en middag på Dokka videregående skole der tidligere kollegaer og familien var samlet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Aktuelt

Ein notis i høgresida