Skole i myra - realfag i praksis

Foredragsholdere fra Vestre Toten: Ellen Tora Hunstad, Anne Merete G. Taasen, Oddveig Dragerengen, Ann Kristin Amlie.
Foredragsholdere fra Vestre Toten: Ellen Tora Hunstad, Anne Merete G. Taasen, Oddveig Dragerengen, Ann Kristin Amlie.

Den rike slåttemyra Thunemyra har blitt et sted for å bruke realfag i praksis for elevene på Thune skole på Vestre Toten. I september fikk andre realfagskommuner høre om prosjektet.

I september gikk den nasjonale realfagskonferansen «Tett på realfag» av stabelen. Der la Thune skole fram arbeidet sitt med å ta vare på Thunemyra, ei myr i nærmiljøet til skolen. Prosjektet er en del av Vestre Toten kommune sin realfagssatsing, «Tegn rakett».

Tett på realfag er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag. Strategien skal mobilisere, bevisst­gjøre og forplikte dem som er tettest på barn og unge, og som har de beste mulighetene til å bidra til at barn og unge lærer og utfor­sker realfag med motivasjon og glede. Mål­gruppene er lærere, ledere, andre tilsatte og eiere i barnehager og skoler.

I tillegg til Vestre Toten har Oppland tre deltakerkommuner i realfagsatsingen: Gjøvik, Vestre Slidre og Lunner

På realfagskonferansen fikk 300 deltakere faglig påfyll, økt kunnskap og inspirasjon til videre arbeid med realfag i skole og barnehage.

Kontaktpersoner