Rett til barnehageplass for novemberbarn

I statsbudsjettet for 2017 fattet Stortingetvedtak om at barn født i november skal få rett til barnehageplass. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. 

Utvidelsen av retten til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring. Stortinget vil mest sannsynligvis fatte et slikt vedtak i løpet av våren 2017. Selv om retten til plass først vil inntre i november, kan barnehagene og kommunene velge å tilby barna plass tidligere. 

Kommunene kan velge om foreldre til barn som er født i november må søke innen den ordinære fristen, som for mange kommuner er 1. februar eller 1. mars. Dersom kommunene velger at den ordinære fristen skal gjelde, er det viktig at søknadsprosedyrene blir endret og at det raskt blir gitt informasjon om at barn født i november nå har rett til barnehageplass. 

Dersom foreldre med barn født i november 2016 likevel ikke får med seg endringen og informasjon om kommunens søknadsfrister, oppfordres kommunene til å være så fleksible som mulig.

Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehageplass. Hvis du er barnehagesøker og ønsker informasjon om hva som gjelder for deg, må du ta kontakt med barnehageansvarlige i den kommunen du er bosatt. 

Mer informasjon ligger på Udir sine hjemmesider.

Kontaktpersoner