Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

- De voksne har og skal ta ansvaret

- Hovedårsaken til at mobbing eksisterer, er at vi aksepterer det. Det sa stipendiat og pedagog ved HiNN, Ingrid Grimsmo Jørgensen, da hun innledet for skole- og barnehageansvarlige i kommunene i Oppland denne uken.

Grimsmo Jørgensen var en av hovedinnlederne på Fylkesmannens samling, som fant sted på Honne. Hun har jobbet med temaer knyttet til mobbing og læringsmiljø over flere år, og er spesielt opptatt av de voksnes holdninger og ansvar.

- Det er de voksne som har og skal ta ansvaret. Barn krenker hverandre sjelden i trygge læringsmiljøer hvor voksne har tid til å se barn og bygge gode relasjoner og tillit. Relasjonsarbeid er en sentral nøkkel i forebygging og stopping av alle krenkelser, sa hun, og oppfordret samtidig sterkt til å involvere foreldrene sterkere i læringsmiljøarbeidet.

Grimsmo Jørgensen la videre stor vekt på at det er tiltakene på systemnivå som har den største effekten på læringsmiljøet.

- Mobbing løses sjelden på individnivå. Det handler ikke om individuelle egenskaper hos enkeltbarn, men er et resultat av uheldige gruppeprosesser og dårlig ledelse fra voksne, sa hun.

Læringsmiljø var et gjennomgående tema for samlinga på Honne. Utdanningsdirektør, Ingrid Bøe, var opptatt av at læringsmiljø handler om langt mer enn bare mobbing.

- Læringsmiljøet er alle moment som påvirker barn og unges læring og utvikling i barnehage og skole, sa hun.

Jurist hos Fylkesmannen, Jon Kristian Sørmo, gjennomgikk det nye regelverket knyttet til nytt kapittel 9a om skolemiljø i opplæringsloven, som skal bidra til å sikre at alle elever har det trygt og godt på skolen. Han viste til flere veiledere og temahefter fra Læringsmiljøsenteret som kan være nyttige for skoleeiere og skoleledere å bruke i sitt arbeid. Lenker til disse finner du i høyremargen, sammen med presentasjonene fra samlinga.