Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

 • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
 • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
 • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Bilde av gutt med pc i undervisning

Gutt med pc


27.12.2018

Få nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i Innlandet(3)

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle» embetene.

Ny nettside ble publisert i dag, 27. desember. Nesten 1.500 personer i de to fylkene har benyttet seg av nyhetsvarsling for å få tips om hva Fylkesmannen legger ut på nettsida, enten umiddelbart, daglig eller ukentlig. Det er i stor grad lokalpolitikere, blant annet nesten samtlige ordførere, og mange ansatte i kommunene som har valgt å bli varslet. Også organisasjoner og media er godt representert.

Det nye fylkesmannsembetet håper på enda flere abonnenter, og vi tror nyhetsvarsling er en god måte å holde seg orientert om hva som skjer hos Fylkesmannen i Innlandet på.

De fleste abonnentene våre velger «nyheter framside» for å få med seg de generelle sakene, men det er også mulig å velge ett eller flere fagområder:

 • Folk og samfunn
 • Asylsøkere og flyktninger
 • Barnehage og opplæring
 • Barn og foreldre
 • Helse omsorg og sosialtjenester
 • Vergemål
 • Miljø og klima
 • Landbruk og mat
 • Kommunal styring
 • Plan og bygg
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for at du velger å følge oss på nettsida!


19.12.2018

Velkommen til Innlandet!

Vi ønsker God jul, Godt nytt år og velkommen til et nytt fylkesmannsembete i 2019. Vi håper at du er nysgjerrig på oss og vil følge med på hva vi driver med.


18.12.2018

Nytt i 2019

Udir har samlet informasjon om det som er nytt for det nye året i barnehage og skole.


10.12.2018

Påfyll for nye barnehagelærere

«Motvind er til for å seiles i». Det er Bjørnar Erikstad sitt livsmotto. Han var en av innlederne på Fylkesmannens inspirasjonssamling for nyutdannede barnehagelærere 26. november.  


08.12.2018

Flest skolemiljøsaker løses på skolen

Elever som opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen kan melde saken sin direkte til Fylkesmannen. Så langt har 84 elever i Oppland gjort nettopp det. Samtidig har kommunene tatt hånd om 478 saker selv, viser nye tall.


05.12.2018

Enklere å søke opp regelverkstolkninger

Nå kan du som jobber med juridisk saksbehandling enkelt søke opp regelverk for barnehage og opplæring.


29.11.2018

Små endringer i prestasjoner på 5. trinn

Rundt 2000 elever 5. trinns elever i Oppland gjennomførte nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning i høst. Resultatene er nokså stabile, men det er flere positive utviklingstrekk.


29.11.2018

- Forebygging har størst effekt og koster minst

- Vi bør satse bredt og langsiktig på forebygging av psykiske helseplager. Forebyggingsarbeid som tar sikte på å nå alle og treffer flere tidlig nok, har større effekt og virker over tid. Det var ett av budskapene fra professor i helsepsykologi, Arne Holte, til kommunene i Oppland.


23.11.2018

Ny veileder om skolegudstjenester

Kunnskapsdepartementet har laget en ny veileder om deltakelse på skolegudstjenester.


16.11.2018

Fylkesmannen vil gjennomføre tilsyn i Nord-Fron kommune og Oppland Fylkeskommune

Nord-Fron kommune har etter den alvorlige hendelsen 31.oktober bedt Fylkesmannen om bistand til en bred gjennomgang av sine tjenester.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.