Hopp til innhold

Tilsynsmeldingen

Utgis årlig av Statens helsetilsyn.

Inneholder erfaringer, tall og fakta fra fylkesmennenes tilsyn.

Gjelder områdene barnevern, helse- og omsorg og sosiale tjenester.

På barnevernsområdet er fylkesmannens tilsynsoppgaver blant annet knyttet til hendelsesbaserte tilsynssaker, tilsyn i institusjon, klagesaker og planlagte tilsyn.

På helse- og omsorgsområdet omfatter fylkesmannens oppgaver blant annet kontroll med tvang.

Hele tilsynsmeldingen kan du lese her.