Læringsnettverk - Pasientsikkerhetsprogrammet

Dato:
24. januar 09:30 - 17. oktober 15:00
Sted:
Lillehammer
Ansvarlig:
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland
Målgruppe:
Ledere og ansatte i Helse og omsorg
Påmeldingsfrist:
16.10.2018 23:59:00

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland, i samarbeid med Fylkesmannen og Pasientsikkerhetsprogrammet, inviterer alle kommuner i Oppland til deltakelse i to læringsnettverk med ulike innsatsområder og målgruppe. I forkant arrangerer vi en fag- og inspirasjonsdag for mer informasjon til ledere.

Til ledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene i Oppland  

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland, i samarbeid med Fylkesmannen og Pasientsikkerhetsprogrammet inviterer alle kommuner i Oppland til deltakelse i to læringsnettverk med ulike innsatsområder og målgruppe. I forkant arrangerer vi en fag- og inspirasjonsdag for mer informasjon til ledere. Deltakelse i læringsnettverkene forutsetter at avtalen om deltakelse underskrives (Se vedlegg)  

Det femårige, nasjonale pasient- og brukersikkerhetsprogrammet (2014 - 2018) skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Programmet er på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Kommunene er lovpålagt å jobbe med kvalitet. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og veileder til forskriften beskriver dette nærmere.  Det er et mål at alle relevante innsatsområder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal implementeres, videreføres og spres til flest mulig kommuner. Minst 75 prosent av kommunene skal jobbe med minst ett innsatsområde innen utløpet av 2018. (Se vedlegg for mer informasjon)  

Fag- og inspirasjonsdag om ledelse og informasjon før oppstart av interkommunale læringsnettverk i pasientsikkerhetsprogrammet  

24.januar  2018 kl 09.30-15.00 NB: Påmelding innen 19.januar

Påmelding her

Læringsnettverk 1


Innsatsområde:
Ledelse i pasient- og brukersikkerhet 2017
Læringsnettverket vil organiseres i tre samlinger i perioden mars – oktober 2018.
 
 20. og 21.februar 2018
 30. mai 2018
 9. oktober 2018
 
 Påmelding innen 12.februar:  Læringsnettverk for ledere del 1

Påmelding her

 Læringsnettverk 2:


Dette læringsnettverket har mulighet for å delta på alle  innsatsområder som er relevante for kommunehelsetjenesten:
 
• Riktig legemiddelbruk i sykehjem
• Samstemming av legemiddellister
• Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten
• Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
• Forebygging og behandling av underernæring
• Trygg utskriving
• Forebygging av trykksår 
• Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter
• Forebygging av infeksjon ved SVK
• Forebygging av fall
 
 
Læringsnettverket vil organiseres i tre samlinger i perioden mars – oktober 2018.
 
6. og 7.mars 2018
7.juni 2018
17. oktober 2019
 
Påmelding innen 26.februar: Læringsnettverk for ansatte del 1

Påmelding her

 

Dato:
24. januar 09:30 - 17. oktober 15:00
Sted:
Lillehammer
Ansvarlig:
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland
Målgruppe:
Ledere og ansatte i Helse og omsorg
Påmeldingsfrist:
16.10.2018 23:59:00

Kontaktpersoner