Fagsamling fysisk aktivitet. Oppfølging av ASAK

Dato:
26. april 11:30 - 16:00
Sted:
Fylkesmannen i Oppland, Rosenlund Kontorbygg
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oppland
Målgruppe:
Skoleledere og lærere med ansvar for ASAK og fysisk aktivitet
Påmeldingsfrist:
20.04.2018 23:00:00

Fylkesmannen i Oppland inviterer til fagsamling for alle ungdomsskolene i Oppland om fysisk aktivitet i skoletiden.

Dette er en oppfølging av prosjektet Aktivt sinn - aktiv kropp, og både ungdomsskolene som deltok i prosjektet, og de som ikke var med, er invitert til å delta på denne samlingen.

Sted:   Fylkesmannen i Oppland, Rosenlund Kontorbygg, Gudbrandsdalsvegen 186
Dato:  Torsdag 26. april 2018
Tid:    kl. 11.30 - kl. 16.00 - vi starter med felles lunsj og holder på ut dagen til kl. 16.00

Målgruppe: Skoleledere og lærere med ansvar for ASAK og fysisk aktivitet, maks tre personer fra hver skole.

Tema for samlingen blir hovedsakelig resultatene fra spørreundersøkelsene og de funnene som vi har gjort i løpet av prospektperioden, også på skolenivå.

Et mer detaljert program og spørsmål som deltakerne kan forberede seg på, sendes ut til alle skolene i forkant av konferansen pr. epost.

Påmeldingsfrist: fredag 20. april 2018.

Automatisk kvittering ved korrekt påmelding, samt tilbakemelding på epost med registrerte opplysninger dersom epostadressen er korrekt registrert.

Dato:
26. april 11:30 - 16:00
Sted:
Fylkesmannen i Oppland, Rosenlund Kontorbygg
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oppland
Målgruppe:
Skoleledere og lærere med ansvar for ASAK og fysisk aktivitet
Påmeldingsfrist:
20.04.2018 23:00:00

Kontaktpersoner