Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • 20.03.2018

  Tilskudd - Pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam

  Nå kan din kommune være med på et utviklingsarbeid for å sikre bedre oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov. Piloten starter opp 1. september og varer i tre år.

  [ Les mer ]

 • 19.03.2018

  Ett virksomhetsområde legges til Hamar

  Fylkesmennene i Oppland og Hedmark har nå besluttet å legge ett virksomhetsområde med i overkant av 40 av ca. 250 årsverk til Hamar når det nye fylkesmannsembetet i innlandet starter opp 1. januar 2019.

  [ Les mer ]

 • 19.03.2018

  Innspill til RBU 2019 -2022

  Frist for å sende inn innspill til Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark og Oppland er 23. mars

  [ Les mer ]

 • 15.03.2018

  Foreløpige KOSTRA-tall for 2017

  Foreløpige regnskapstall for kommunene ble presentert i KOSTRA i dag. I gjennomsnitt for kommunene i Oppland ble netto driftsresultat 2,8 % av driftsinntektene. Gjennomsnitt for landet lå på 3,6 % av driftsinntektene. Som tidligere år er det stor variasjon mellom kommunene.   

   

  [ Les mer ]

 • Ingrid Grimsmo Jørgensen spurte: Hvordan kan alle som sitter her i salen sammen skape en følelse hos barna at «jeg hører til»?
  15.03.2018

  Mobbeløsningen finnes i klasserommet

  -Det er i klasserommet løsningen for å få slutt på krenkende adferd ligger. Men forskjellige fagpersoner må ta en rolle for å bidra til løsningen. Høyskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen, ga de mange yrkesgruppene som var til stede på «Barn/unge-konferansen» mye å tenke på.

  [ Les mer ]

Flere nyheter


Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger