Ledige stillinger

Fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland blir fra 1. januar 2019 ett embete. Under finner du alle ledige stillinger for begge embetene:

Ledige stillinger i Oppland
Det er for tiden ingen ledige stillinger hos Fylkesmannen i Oppland
Ledige stillinger i Hedmark
Det er for tiden ingen ledige stillinger hos Fylkesmannen i Hedmark
16.10.2018

Store mengder glasopor på avveie fra Glasopor AS

20 000 m3 glasopor er borte fra Glasopor AS i Bismo. Kommunene Skjåk, Lom og Vågå er berørt av utslippet. Fylkesmannen tar initiativ til felles møte for å avklare omfang og utfordringer knyttet til opprydding.


16.10.2018

Utsatt søknadsfrist til 29. oktober for regionale miljøtilskudd

Fylkesmannen har fastsatt at fristen for å søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland uten å få trekk i tilskuddet forlenges til 29. oktober. Dette er samme dato som den utsatte fristen for produksjonstilskudd i jordbruket som Landbruks- og matdepartementet fastsatte i forrige uke.


15.10.2018

Får ikke regulere bort bygningsmassen på gardsbruk

Forslag til reguleringsplan for Ankalterud i Nordre Land legger til rette for at gardstunet blir en fritt omsettelig bolig- og næringseiendom. Fylkesmannen vurderer at dette vil medføre at landbruksenheten blir vesentlig svekket og har med bakgrunn i Jordloven innsigelse til planen.


15.10.2018

Søknad om rovvilterstatning 2018

Frist for innsending av søknad om erstatning av husdyr tatt av rovdyr er torsdag 1. november 2018. Søknader som gjelder erstatning av sau legges inn i Elektronisk søknadssenter. Oppdaterte besetningslister må være vedlagt.


12.10.2018

Inhabil i lovlighetskontroll av kommunedelplan E6

Fylkesmannen oversender kravet om lovlighetskontroll av kommunedelplan E6 Vingrom - Ensby til departementet og ber om at det oppnevnes settefylkesmann. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier