Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • 17.10.2017

  Husk frist for søknad om erstatning av rovviltskader

  Frist for innsending av søknad om erstatning av husdyr tatt av rovdyr er tirsdag 1. november 2017. Søknader som gjelder erstatning av sau legges inn i Elektronisk søknadssenter, mens søknader angående erstatning av andre husdyr sendes direkte til Fylkesmannen i Oppland.

  [ Les mer ]

 • 17.10.2017

  Vedtak om utvidelse av Badstua slamanlegg oppheves

  Fylkesmannen opphever sitt vedtak av 15. mars 2017 om endring av tillatelse for Badstua slamanlegg i Gran. Klagen fra Lygnalia grunneierlag er dermed tatt delvis til følge.

  [ Les mer ]

 • 13.10.2017

  Kartlegging av kostnader i forbindelse med ulv på Hadeland og Toten 2017

  Over 300 sau ble påvist tatt av ulven på Hadeland, Toten og Hurdal i sommer. Det endelige tapstallet kjenner vi ikke enda. Flere tusen sauer ble ikke sluppet på utmarksbeite. 1,3 millioner beitedøgn gikk tapt på Opplandsiden av fylkesgrensa. Hvor stor del av utgiftene beitebrukerne har hatt som følge av dette og som skal dekkes av forvaltingen er ikke avklart. Nedenfor går hovedtrekkene av kartleggingen i Oppland fram.

  [ Les mer ]

 • 13.10.2017

  Fylkesmannen har innsigelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer

  Innsigelsen er begrunnet i  mangelfulle utredninger, krav til helhetlig forbindelse til sentrum og konsekvenser for handelsbalanse til sentrum. Fylkesmannen ser  positivt på at planforslaget tilrettelegger for transformasjon og fortetting nært kollektivknutepunkt og hovedvegsystem, men savner mer presise utredninger og innarbeiding av bestemmelser om kvalitet i byutvikling.

  [ Les mer ]

 • 12.10.2017

  Postjournalen blir «ekstra lang»

  På Fylkesmannens nettside bruker journalister, organisasjoner, interessegrupper og folk flest offentlig elektronisk postjournal (OEP). Brukerne vil merke at journallistene nå blir ekstra lange noen dager.

  [ Les mer ]

Flere nyheter


Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger