Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • Grøndalen august 2016. Store ringveg skal tilbakeføres gjennom denne dalen fra Svånåbu til Grisungen i løpet av 2018.
  20.04.2018

  Hjerkinn er vernet

  Kongen i statsråd har i dag vedtatt vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Med dette er Stortingets vedtak fra 1999 om å legge ned skytefeltet, tilbakeføre det til naturen og innlemme det i verneområdene på Dovrefjell langt på vei gjennomført. 

  [ Les mer ]

 • Paul Røhr, Asbjørn Lund og Sigurd Tremoen
  20.04.2018

  Slik er de forberedt på flom

  Fylkesberedskapsrådet i Oppland var samlet 19. april. Hovedtema for møtet var håndtering av en eventuell vårflom og alle deltagerne hadde fokus på dette.

  [ Les mer ]

 • 20.04.2018

  Kompensasjon til kommuner som står ufrivillig alene etter kommunereformen

  Kommuner som gjennom kommunereformen ønsket å slå seg sammen med nabokommuner, men som likevel ble stående alene, kom dårlig ut av endringer i inntektssystemet i 2017. Disse kommunene får en viss kompensasjon for inntektsbortfallet også i 2018. I Oppland er det tre slike kommuner: Dovre, Sør-Fron og Nord-Aurdal. 

  Dovre får 0,2 mill kr

  Sør-Fron får 1,4 mill kr

  Nor-Aurdal får 1,5 mill kr  

   

   

  [ Les mer ]

 • 20.04.2018

  Vi lærer av hverandre

  Onsdag 18 april var beredskapskontakter og informasjonsarbeidere i kommunene i Oppland samlet hos Fylkesmannen i Oppland. Deling av erfaringer er en viktig del av disse møtene og Vestre-Toten kommune orienterte erfaringer fra kommunens håndtering av ulykken på Metallco november 2017

  [ Les mer ]

 • 19.04.2018

  2. utlysning psykolog i kommunene

  Fylkesmannen i Oppland har på vegne av Helsedirektoratet delt ut 7 190 000 kroner til kommunene i Oppland, 15 kommuner har så langt søkt i 2018.

  [ Les mer ]

Flere nyheter