Kontakt oss

Velg et embete, og finn aktuell kontaktinformasjon

Agder Innlandet
Møre og Romsdal Nordland
Oslo og Viken Rogaland
Troms og Finnmark Trøndelag
Vestfold og Telemark Vestland

Felles administrasjon

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) leverer administrative tjenester til alle de ti fylkesmannsembetene. I samarbeid med fylkesmennene utvikler og drifter FMFA også digitale tjenester til publikum. Hovedkontoret er i Arendal, mens de fleste medarbeiderne våre har kontor samlokalisert med fylkesmannsembetene. 

Fylkesmannen i Agder

Tlf: 37 01 75 00

fmavpost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Innlandet

Tlf: 61 26 60 00

fminpost@fylkesmannen.no 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Tlf: 71 25 84 00

fmmrpost@fylkesmannen.no 

 

Fylkesmannen i Nordland

Tlf: 75 53 15 00

fmnopost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Tlf: 69 24 70 00

fmovpost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Rogaland

Tlf: 51 56 87 00

fmropost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Tlf: 78 95 03 00

fmtfpost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Trøndelag

Tlf: 74 16 80 00

fmtlpost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Tlf: 33 37 10 00

fmvtpost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Vestland

Tlf: 57 64 30 00

fmvlpost@fylkesmannen.no