Foreslå din skole til Benjaminprisen 2020

Tilhører du en skole som jobber aktivt mot rasistiske kommentarer og holdninger blant norske elever? Har dere god undervisning som utfordrer stereotypier og fordommer? Jobber skolen systematisk for å skape likeverd og samhold?

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og
diskriminering. Prisen består av et diplom, og kunnskapsdepartementet har satt
prispengene til 250.000 kroner. Prisen overrekkes av kunnskapsministeren i januar
2021.


Ved å foreslå din skole hjelper du oss med å løfte frem godt arbeid mot rasisme og
diskriminering. Gå inn på benjaminprisen.no for å komme med ditt forslag. Her kan du
også lese mer om prisen, kriteriene for tildelingen og tidligere vinnerskoler.


Det er Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, som
administrerer prisen. Se deres hjemmesider for mer informasjon.

Forslagsfrist: 1. oktober.