Ber kommunene sørge for god informasjon til turistene

For å hjelpe kommunene med å få ut informasjon til turistene og andre innreisende, har Helsedirektoratet laget informasjonsmateriell på flere språk som kan trykkes opp og deles ut.

Fylkesmannen oppfordrer alle kommunene til å bidra til at informasjonen blir delt ut og hengt opp på steder der det er naturlig.

Dette vil bidra til at turistene får god informasjon om generelle smittevernråd, regler for innreisekarantene, hva man skal gjøre hvis man får luftveissymptomer og hvordan man kan teste seg og reglene for isolasjon.

Naturlige steder for å dele ut eller henge opp informasjon er for eksempel flyplasser, tog/togstasjoner, ferger/havner, buss/holdeplasser, annen offentlig transport og ankomststeder, overnattingssteder, spisesteder, turistkontor eller turistattraksjoner.

Informasjonsmateriellet kan lastes ned her!

Helsedirektoratet har orientert frivillige organisasjoner om at det kan bli behov for deres bistand gjennom sommeren.

Kommunene kan kontakte lokallag for avtale om bistand til praktisk gjennomføring av informasjonstiltakene.

Se veileder for samarbeid med frivillige!