Kjønnsnøytralt navn på fylkesmannen

Fylkesmannen skal få en kjønnsnøytral stillingstittel fra nyttår. Også navnet på virksomheten skal endres.

Stillingstitler i offentlig sektor skal markere at stillingene er åpne for både kvinner og menn. Regjeringen har derfor bestemt å endre de kjønnsspesifikke stillingstitlene til å bli kjønnsnøytrale i alle statens virksomheter.

Når stillingstittelen fylkesmann endres, må også navnet på virksomheten endres. Dette gjelder også Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA), som leverer administrative tjenester til de ti fylkesmannsembetene .

Nye navn skal være på plass til 1. januar 2021, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å lytte til gode innspill fra folk i hele landet. Departementet har alt tatt i bruk sosiale medium for å få inn gode forslag til kjønnsnøytrale titler.