Veileder om smittevern i barnehager

Barnehager skal gjenåpnes fra 20. april. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder for smittevern i barnehagene.

Den nye veilederen gir råd og støtte til barnehager under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020. Veilederen forteller om tre grunnpilarer for å bremse smittespredning:

  1. Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Barnehageeier må sørge for opplæring i smittevernstiltak for ansatte i barnehagen. Derfor har veilederen en sjekkliste for barnehageledere om hvilke tiltak som må være på plass før gjenåpning.