Nye veiledere om smittevern for skolene

Mandag 27. april åpner skoler fra 1. – 4. trinn og SFO. Skolene åpner også for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. To nye veiledere om smittevern for skole er nå klare.

Det er én veileder for 1. – 7. trinn, og én veileder for ungdomsskole og videregående skole

Begge veilederne inneholder informasjon om:

  • skolens samfunnsrolle
  • smitteforebyggende tiltak
  • barn, ungdom og ansatte det må tas spesielle hensyn til
  • opplæring av ansatte og informasjon til foresatte

Veilederen om smittevern for 1. – 7. trinn inneholder i tillegg «Sjekkliste for smittevern på skoler og SFO».

Veilederen om smittevern for ungdomsskole og videregående skole har en egen sjekkliste, og inneholder i tillegg informasjon om:

  • smitteverntiltak under muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen
  • elevene i videregående skole som bor på internat

Veilederne ble presentert i regjeringens pressekonferanse mandag 20. april.