Koronaviruset

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Klikk her for å finne flere lenker og informasjon. 

Både Folkehelseinstituttet og helsenorge.no har konkrete råd om koronaviruset, her finner du også informasjon på flere språk. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon på 815 55 015. Folkehelseinstituttets nettsider har informasjon om når telefonen er betjent.

Har du behov for helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmannen er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter. Vi har faste møter med sentrale helse- og beredskapsstyremakter og kommuner for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler for håndteringen av pandemien regionalt. Vi melder også innspill og spørsmål fra kommunene tilbake til sentrale styresmakter. Fylkesmennene har en viktig oppgave i å få til god samhandling mellom ulike fagområder og mellom sentrale helsestyresmakter og kommunene. Vi holder også tett kontakt med de regionale helseforetakene og andre relevante aktører.

Fylkesmennene følger opp smittevernet i fylket, har oversikt over og kunnskap om lokale smittevernplaner, og yter bistand ved behov. I tillegg kartlegger vi smitteutviklingen i fylkene våre slik at sentrale styremakter har et godt kunnskapsgrunnlag når de for eksempel beregner kompensasjonen for kommunenes merutgifter i forbindelse med pandemien.

Endringer i driften hos fylkesmennene

Fylkesmennene gjør endringer i driften for å redusere risikoen for smitte. Reiseaktivitet avgrenses, og kurs, konferanser og samlinger kan bli avlyst eller gjennomført på en alternativ måte. Gå til nettsiden til ditt fylkesmannsembete for å finne oppdatert informasjon.

Nyttig informasjon - mest for kommunene

Fylkesmennene får mange spørsmål fra kommunene. Hvert enkelt fylkesmannsembete er ansvarlig for informasjonen på sine nettsider, men ofte er informasjonen gyldig også i andre fylker. Nedenfor finner du lenker til informasjon som kan være nyttig for kommunene i den situasjonen vi er i nå.