Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!

Gratulerer med samefolkets dag! I dag blir det flagget med både det samiske og det norske flagget over hele landet. 

Lihkku beivviin! = Gratulerer med dagen!
Ollu giitu = Mange takk


Buorre beaivi = God dag
Ipmil atti = (svar på hilsen, som buorre beaivi) - betyr Gud gir

Mu namma lea ... = Jeg heter ...

Mo mánna? = Hvordan går det?
Bures dat mánna = Det går bra

Man čáppa guovssahas = For et fint nordlys