Koronavirus i Norge

Folkehelseinstituttet har råd og fakta om viruset. Her kan både innbyggere og helsepersonell finne informasjon.

Korononaviruset med navnet SARS-CoV-2 forårsaker utbrudd av sykdommen covid-19. Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002 og 2003, men er ikke det samme viruset.

Gå til Folkehelseinstituttets temaside om koronaviruset

Se også lenkene til høyre (eller nedenfor om du er på nett via mobilen din).

Både Folkehelseinsituttet og helsenorge.no har konkrete råd om koronaviruset. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen 815 55 015.

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmannen er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter. Via fylkeslegen formidler vi informasjon fra Helsedirektoratet til for eksempel kommuneoverleger, melder innspill og spørsmål fra kommunene tilbake til sentrale styresmakter. Vi holder også tett kontakt med de regionale helseforetakene og andre relevante aktører.

Fylkesmennene følger opp smittevernet i fylket, har oversikt over og kunnskap om lokale smittevernplaner, og yter bistand ved behov.