Statsbudsjettet for 2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt fram i dag.

Alle dokumenter og pressemeldinger fra regjeringen er tilgjengelige på på https://www.regjeringen.no/ og https://www.statsbudsjettet.no/

Fordelingen av rammetilskudd og anslag på skatteinntekter for 2020 for hver enkelt kommune ligger på https://frieinntekter.regjeringen.no/

En av fylkesmannens oppgaver innen økonomiforvaltning er å veilede og å informere kommunene om statsbudsjettet. Besøk gjerne nettsiden til fylkesmannen i ditt fylke for å finne lokale nyheter i tilknytning til neste års statsbudsjett.