Har du fått feil diagnose?

Du har rett til å få innsyn i din eigen pasientjournal, og du kan klage på ein diagnose du har fått. 

Etter Tolga-saka har både helsevesenet og fylkesmennene fått spørsmål om korleis du går fram for å få innsyn i eigen diagnose. Fleire lurer også på korleis dei kan klage på ein diagnose.

Helsedirektoratet har god informasjon om korleis du går fram.