Konferanse om barnefattigdom

Det er over 100 000 fattige barn i Norge, og antallet øker. Kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner inviteres nå til konferanse om hvordan vi kan snu denne utviklingen og gi barn trygge og gode oppvekstvilkår. 

Husbanken er prosjektansvarlig for konferansen som arrangeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Husbanken i fellesskap. 

Noen barn bor dårlig - er det så farlig, da? arrangeres i Oslo 25. oktober 2018. Målgruppe for den boligsosiale lederkonferansen er kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner. Bruk lenken ovenfor til å melde deg på. Påmeldingsfristen er 18. oktober 2018.